Τί κάνω για την ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)Γενικά δικαιολογητικά

Αίτηση για ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα) (Απαραίτητο έγγραφο)
Θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου γονέα
Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων Προαπαιτούμενη υπηρεσία
Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας
Ειδικά δικαιολογητικά
Αντιγράφο πτυχίου ΑΕΙ Το αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου προβλέπεται μόνο για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους) για την κάλυψή τους για 2 χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.Προαπαιτούμενη υπηρεσία
Αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ Το αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ προβλέπεται μόνο για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, για την κάλυψή τους για 2 χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους.
Απόφαση υγειονομικής επιτροπής – ΑΥΕ Μόνο για τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας