Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 2011Ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα στην Ελλάδα έχει να κάνει με την αυθαίρετη
δόμηση, η οποία συναντάται πρακτικά σε όλη την ελληνική επικράτεια, και προκαλεί
μία σειρά από προβλήματα στην πολιτεία, τους πολίτες αλλά και το περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο η πολιτεία με το νόμο Νόμος Ν.4014/11 σας δίνει τη δυνατότητα από 1/10/2011 να προβείτε σε ρύθμιση - τακτοποίηση αυθαιρέτων .

Οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει και είναι τόσο διαδεδομένη η αυθαίρετη δόμηση
στον τόπο μας είναι λίγο πολύ γνωστοί (ατιμωρησία, διαφθορά υπηρεσιών,
γραφειοκρατικές διαδικασίες, μη ύπαρξη δασικών χαρτών κλπ) και δεν αξίζει τον
κόπο να γραφτεί κάτι παραπάνω. Θα έπρεπε όμως να έρθει στην επικαιρότητα και η
συζήτηση σχετικά με το γιατί είναι τελικά πρόβλημα η αυθαίρετη δόμηση και ποιούς
επηρεάζει.

Κατά τη γνώμη μας η αυθαίρετη δόμηση έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία
με αποτέλεσμα όπως κάθε κοινωνικό πρόβλημα να γίνεται αισθητό σε κάθε ένα
πολίτη ξεχωριστά.
Κατ’ αρχήν ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η σωστή ρυμοτομία
είναι αναγκαίες συνθήκες για τη διαβίωση, ειδικότερα σε μία μεγαλούπολη. Χωρίς
αυτά δε θα ήταν δυνατό να υπάρξουν δρόμοι, χώροι πρασίνου, συγκροτημένη και
ενιαία μορφολογία κτηρίων και γενικώς θα επικρατούσε χάος.

Οι συνηθέστερες πολεοδομικές παραβάσεις έχουν να κάνουν με υπερβάσεις
στην επιτρεπόμενη δόμηση ή ακόμα και με δόμηση σε περιοχές οπού αυτή δεν
επιτρέπεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση ογκωδέστερα
και αντιαισθητικά κτίρια καθώς και ασυνέχεια και ανομοιομορφία του οικιστικού
περιβάλλοντος, ενώ ακόμα χειρότερα στη δεύτερη επιπλέον αυτών και
περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επιπροσθέτως ο καθένας ατομικά μη όντας πολεοδομικώς εν τάξει διακινδυνεύει
την εμφάνιση νομικών (πχ αδυναμία μεταβίβασης οικοπέδου με αυθαίρετο κτίσμα,
αναντιστοιχία σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας με πραγματική κατάσταση) και
τραπεζικών (πχ αδυναμία υποθήκευσης ακινήτου για σύναψη δανείου) κωλυμάτων.
Οι παραπάνω είναι ιδιαίτερα συνήθεις περιπτώσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον
ταλαιπωρούν τη δεύτερη ή τρίτη γενιά από την εμφάνιση της πολεοδομικής
ατασθαλίας.

Εκτός αυτού κτίζοντας χωρίς πολεοδομική άδεια διαπράττουμε και οικονομική
εξαπάτηση έναντι του κράτους, καθώς δεν αποδίδονται εισφορές σε ασφαλιστικά
ταμεία, τέλη και φόροι από την αμοιβή των μηχανικών.
Γενικά είναι γεγονός ότι το πρόβλημα αποτελεί ένα φαύλο κύκλο μεταξύ κράτους,
κοινωνίας και πολίτη.

Εφ’ όσον όμως από την πλευρά του κράτους δε γίνεται κάποια
κίνηση για επίλυση του προβλήματος, ίσως θα πρέπει αυτή, αναλογιζόμενοι τα
παραπάνω, να ξεκινήσει από την ευαισθησία και την κοινωνική συνείδηση του
καθενός μεμονωμένα.

Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε θετική κίνηση την τακτοποίηση αυθαιρέτων που θα πραγματοποιηθεί από 1/10 σύμφωνα με το νόμο Ν.4014/115
Μέσος Όρος: 5 (2 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας