Συμβουλές για αγορά παιχνιδώνΌλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Kοινότητα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται από την κοινοτική και την εναρμονισμένη Eλληνική νομοθεσία.
H συμμόρφωση των παιχνιδιών με τις απαιτήσεις αυτές επισημαίνεται με την ένδειξη "CE" που τίθεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή, ενώ πρέπει να φέρουν και προειδοποίηση αν τυχόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κάποια ηλικία και κάτω.
Kαθήκον του κάθε κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών του είναι να ελέγχει αν τα παιχνίδια φέρουν το "CE", που αποτελεί διαβατήριο για την κυκλοφορία στην αγορά, και αν αυτά που φέρουν το "CE" συμμορφώνονται πράγματι προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.

για συνέχεια πατήστε  Τί πρέπει να προσέχουμε στην αγορά παιχνιδιών0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας