Γιατί αποτέφρωση;Η αποτέφρωση έχει έρθει εδώ και χρόνια στον ελλαδικό χώρο και αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο  για να τιμηθεί το αποθανόν αγαπημένο πρόσωπο.

Αυτή η μεγάλη προτίμηση που έχουν δείξει οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο
με δύο απλούς λόγους.

1.       Απαλλάσσει την οικογένεια από το βάρος και την οδύνη της υποχρεωτικής
ταφής που συνήθως κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν χάλια ψυχολογικές και να
φέρνουν πολλές φορές στην μνήμη τους το γεγονός της ταφής

2.       Για τους οικολόγους: δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος
ορίζοντας από τα νεκροταφεία τα οποία βρίσκονται συχνά μέσα ή κοντά σε
οικιστική ζώνη.
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας