Πως θα κάνω την καλύτερη άσκηση για την γραμμή μου?