Πώς να υπολογίσετε το phΘα χρειαστείτε

Χαρτί και στυλό

Υπολογιστική Μηχανή

Η κλίμακα του ph είναι η ακόλουθη:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Απο το 0 μέχρι και το 6 είναι τα οξείδια, το 7 είναι για τα ουδέτερα και απο το 8 μέχρι και το 14 είναι για τα αλκάλια. Ακολουθήστε τα παρακάτω για να υπολογίσετε το ph όταν γνωρίζετε την συγκέντρωση H+

  1. Σχέση υπολογισμού: ph =-log[ H+ ]
  2. Για παράδειγμα για H+=0.02 o υπολογισμός έχει ώς εξείς:
  3. ph = -log [ 0.02] = 1,7


2.75
Μέσος Όρος: 2.8 (8 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας