Πως να Γλυτώσω το Χαράτσι στο Λογαρισμό της ΔΕΗ;Θα χρειαστείτε

• τουλάχιστον 50€

επίσκεψη στην τοπική εφορία

• συπλήρωση ειδικής αίτησης (θα σας δώσουν υπόδειγμα στην εφορία) 

• υπομονή 

Αν θέλετε να διαγράψετε από τον λογαριασμό της ΔΕΗ το χαράτσι των ακινήτων υπάρχει τρόπος! Βέβαια δεν θα καταφέρετε να ξεφορτωθείτε το ειδικό αυτό τέλος (χαράτσι) αλλά θα μπορέσετε να μεταθέσετε την πληρωμή του στο μέλλον (έστω και έντοκα) χωρίς να έχετε το άγχος ότι μπορεί να σας διακόψει η ΔΕΗ την ηλεκτροδότηση.

Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να επισκεφθείτε το υποκατάστημα της εφορίας στο οποίο ανήκετε και να καταβάλλετε εκεί το ποσό των ευρώ.

Τα παραπάνω αφορούν το τέλος ΕΕΤΗ∆Ε (χαράτσι) του 2012 οι δόσεις του οποίου άρχισαν να αποστέλλονται μαζί τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τον Αύγουστο 2012.
Στην τοπική εφορία λοιπόν θα υποβάλετε μια σχετική αίτηση και θα χρειαστεί να καταβάλετε την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του σχετικού τέλους που αφορούν το έτος 2012. Τα ποσά που θα πληρώσετε αφαιρούνται από τη συνολική οφειλή και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στη ∆.Ο.Υ.

Αν δεν είστε σε θέση να πληρώσετε το ποσό που χρειάζεται (την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις) για να εξασφαλίσετε την αποκοπή του ειδικού τέλους (χαράτσι) λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, θα χρειαστεί η καταβολή τουλάχιστον 50€, για να γίνει η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην Εφορία.

Τι να προσέξετε !!

Το υπόλοιπο του τέλους που θα βεβαιωθεί στη ΔΟΥ θα επιβαρύνεται με τόκους0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας