Πως εμφανίζω τον χάρακα στο Microsoft Office Word 2007;Το παράθυρο του Microsoft Office Word 2007 εμφανίζει δύο χάρακες. Έναν οριζόντιο και έναν κατακόρυφο όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα. (παρατηρήστε τα βέλη τα οποία δείχνουν τη θέση του οριζόντιου και κατακόρυφου άξονα)

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται ο χάρακας, για να τον ενεργοποιήσουμε, κάνουμε αριστερό κλικ στο μενού Προβολή και επιλέγουμε με αριστερό κλικ την επιλογή "Χάρακας".

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε την εμφάνιση του χάρακα, τότε με τον ίδιο τρόπο, κάνουμε αριστερό κλικ στο μενού Προβολή και απενεργοποιούμε την επιλογή "Χάρακας".

περισσότερα στο www.education-net.gr  0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας