Πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: Χαμηλό κόστος και μέγιστη απόδοσηΜε δεδοµένο τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν και εκπέµπουν τη θερµότητα τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης, παρουσιάζονται τα παρακάτω ενεργειακά πλεονεκτήµατα:
• Μικρά φορτία ενέργειας για τη θέρµανση του χώρου
Σε αντίθεση µε τα κλιµατιστικά, τα αερόθερµα και τα καλοριφέρ, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης ζεσταίνουν απευθείας τα δοµικά στοιχεία του χώρου και τους ανθρώπους, χωρίς απώλειες για τη θέρµανση του ενδιάµεσου αέρα. Τα συµβατικά µέσα θέρµανσης χρειάζεται να λειτουργήσουν πολλές περισσότερες ώρες από τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης προκειµένου να επιτύχουν - µάλιστα - υποδεέστερα αποτελέσµατα ως προς τη θέρµανση του χώρου. 
• Διατήρηση της θερµότητας ακόµη και µετά από αερισµό του χώρου
Τα θερµαντικά µέσα που βασίζονται στην κυκλοφορία ρευµάτων θερµού αέρα έχουν ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Με του που θα ανοίξετε τα παράθυρά σας, ο θερµός αέρας του χώρου θα χαθεί άµεσα και θα χρειαστεί πολλή ώρα µέχρι ο χώρος σας να επανέλθει στα προηγούµενα επίπεδα θερµοκρασίας. Στο µεταξύ, όλη η ενέργεια που καταναλώσατε θα πάει χαµένη. Αντίθετα, η Υπέρυθρη Θερµότητα απορροφάται από τα δοµικά στοιχεία του χώρου καιπαραµένει σε αυτά, χωρίς να επηρεάζεται από τον αέρα του χώρου. Ακόµη κι αν ανοίξετε τα παράθυρα, µόλις τα κλείσετε ο χώρος θα επανέλθει στα ίδια επίπεδα θερµικής άνεσης.
• Μεγιστοποίηση µόνωσης από την αφύγρανση των τοίχων

Η υγρασία είναι καλός αγωγός της θερµότητας και άρα ένας υγρός τοίχος µεταφέρει την εσωτερική θερµότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον, προκαλώντας άµεσες απώλειες. Μεταδίδοντας τη θερµότητα απευθείας στους τοίχους και τα υπόλοιπα στερεά σώµατα του χώρου, η Υπέρυθρη Θέρµανση στεγνώνει την υγρασία βαθιά µέσα στα υλικά, µε αποτέλεσµα τη σταθεροποίηση της θερµότητας και τη σαφώς µικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τη διατήρησή της. 5
Μέσος Όρος: 5 (2 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας