Ορισμός και ίδρυση offshore εταιρείαςΗ εξωχώρια ή υπεράκτια offshore
εταιρεία
 αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Οι offshore
εταιρείες είναι εταιρείες αγγλοσαξονικής προέλευσης που γεννήθηκαν στις
βρετανικές αποικίες και αναπτύχθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με γοργούς ρυθμούς.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο 2238/1994, ως offshore εταιρεία
ορίζεται η εταιρεία εκείνη που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση
τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και
απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Η διαδικασία σύστασης μιας offshore εταιρείας  είναι εξαιρετικά απλή.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα μιας τέτοιας εταιρείας είναι το τρίπτυχο:
εξοικονόμηση χρήµατος - ταχύτητα - εχεμύθεια. Οι υπεράκτιες εταιρείες
συστήνονται πολύ γρήγορα (εντός ολίγων εβδομάδων), µε χαµηλό κόστος, ελάχιστο
εταιρικό κεφάλαιο και εξαιρετικά περιορισμένες διατυπώσεις. 

Η ανωνυμία του
ιδιοκτήτη αποτελεί ένα από τα κεντρικά σηµεία αναφοράς της θεωρίας των
υπεράκτιων εταιρειών. Γι' αυτό το λόγο, η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται
από άτομα εξουσιοδοτημένα (συνήθως δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο) στη χώρα η οποία
επιτρέπει την σύσταση offshore εταιρειών. Μέσω του εξουσιοδοτημένου ατόμου γίνεται η
σύσταση και η νόμιμη εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο εταιρειών (registry) της προκρινόμενης χώρας.
Το άτομο αυτό καλείται επίτροπος ή εμπιστευματοδόχος ενώ ο πραγματικός κύριος
της ιδιόκτητης περιουσίας είναι ο εμπιστευματοπάροχος. 

Αρχικά επιλέγεται το
όνομα της εταιρείας (το οποία ελέγχεται και εγκρίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει
άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα), στη συνέχεια καταβάλλονται τα απαραίτητα τέλη
και γίνεται σχεδόν αμέσως η σύστασή της. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που
συνέστησε την εταιρεία είναι υπεύθυνο για την καταβολή των ετήσιων τελών της offshore εταιρείας
προς το κράτος προκειμένου να διατηρηθεί η νομική υπόσταση της εταιρείας
σύμφωνα με τους νόμους και έναντι τρίτων.

Τα έγγραφα
που υποχρεωτικά πρέπει να έχει στην κατοχή της μια offshore εταιρεία προκειμένου να έχει επαρκή νομική υπόσταση είναι το Έγγραφο
Ίδρυσης της εταιρείας (Memorandum of Association), o εσωτερικός κανονισμός της
εταιρείας που αποτελείται από τους κανόνες λειτουργίας της, ο κατάλογος των
μετοχών της εταιρείας, η σφραγίδα της, καθώς επίσης και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Επιπλέον, η εταιρεία
υποχρεούται να καταθέτει στα δημόσια αρχεία του τόπου σύστασής της το ακριβές
όνομα μαζί με την ημερομηνία ίδρυσής της, το αντίγραφο του Ιδρυτικού και του
Εσωτερικού κανονισμού της, το όνομα και τη διεύθυνση του τοπικού πράκτορα καθώς
και τα ονόματα των πραγματικών ή των «τύποις» διευθυντών και των μετόχων της  (σε περίπτωση που οι πρώτοι επιθυμούν να
διατηρήσουν την ανωνυμία τους). Ως προς τη μορφή τους, οι σημαντικότερες
υπεράκτιες εταιρείες διακρίνονται σε Εταιρείες
Χαρτοφυλακίου, σε Εταιρείες
Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, σε Εταιρείες Αδειών - Δικαιωμάτων, σε Εμπορικές Εταιρείες, σε Εταιρείες
Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, σε Ναυτιλιακές Εταιρείες σε Τραπεζικές
Εταιρείες, σε Εταιρείες Ασφαλίσεων και Εταιρείες Επενδύσεων.

Στην υπουργική απόφαση με αριθμό 1017621/10262/Β0012-200, η οποία συμπληρώθηκε
με ΥΑ 1080607/10336/Β0012 (ΦΕΚ Β΄ 1539/4.8.2008), αναφέρεται ότι με το υπό
στοιχεία DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CONF έγγραφο του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) κοινοποιήθηκε λίστα των κρατών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως «φορολογικοί παράδεισοι». 

Μερικά από τα κράτη (ή κρατίδια) αυτά
είναι τα εξής: Ανδόρα, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Παρθένοι Νήσοι, Δομινικανή
Κοινοπολιτεία, Μαλβίδες, Δυτική Σαμόα, Γρενάδα, Γιβραλτάρ, Λιβερία, Λιχτενστάιν,
Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, Πριγκιπάτο του Μονακό, Ολλανδικές Αντίλλες, Παναμάς,
Παρθένοι Νήσοι κ.λπ. 

Δικηγορικό γραφείο Κύπρου 

Μάθε περισσότερα:

Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 2
Μέσος Όρος: 2 (1 vote)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας