Εγκατάσταση του Lighttpd με υποστήριξη PHP FastCGI σε Ubuntu 8.10Θα χρειαστείτε

Υπολογιστή

Λειτουργικό Ubuntu

Εγκατάσταση του Lighttpd με υποστήριξη PHP FastCGI σε Ubuntu 8.10:

  1. # sudo aptitude install lighttpd php5-cgi
  2. Ενεργοποίηση του module fastcgi και επανεκκίνηση του lighttpd: # sudo lighttpd-enable-mod fastcgi # sudo /etc/init.d/lighttpd reload
  3. Μετά δημιουργούμε ένα αρχείο με το όνομα info.php στο path /var/www: # vim /var/www/info.php

και βάζουμε στο αρχείο τα παρακάτω:

< ? php
phpinfo();
? >


Για να δοκιμάσουμε την υπηρεσία βάζουμε το ακόλουθο url στο browser της επιλογής μας:
http://localhost/info.php

Και αν όλα δουλεύουν κανονικά θα δούμε με λίστα με τις ρυθμίσεις της php

Howtoforge.gr - Howto's and tutorials5
Μέσος Όρος: 5 (1 vote)
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας