Διαδραστικό πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών για παιδιάΚάθε γονέας επιθυμεί για το παιδί
του να λάβει όλες τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες θα το βοηθήσουν να έχει
εξέλιξη μακροπρόθεσμα στην ζωή του. Μια από αυτές είναι η εκμάθηση ξένων
γλωσσών, αλλά πάντα δημιουργείται ένας γονεϊκός προβληματισμός σχετικά με το
πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει το παιδί τα  μαθήματα.

Το
βασικό θέμα, είναι το κατά πόσο ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί και να
κατανοεί δύο γλώσσες, την μητρική του και μία δεύτερη ξένη γλώσσα, χωρίς να
αναπτύσσει προβλήματα έκφρασης.

Αυτή η ανησυχία οδηγεί τους
γονείς να γράφουν τα παιδιά τους σε φροντιστήρια Αγγλικών μετά τα 10 έτη της
ηλικίας τους, περίοδο που το πρόγραμμα σπουδών στο σχολείο αρχίζει και
αυξάνεται με αποτέλεσμα να φορτώνεται το παιδί με εργασίες και άγχος που δεν θα
έπρεπε να έχει από τόσο μικρή ηλικία.

Οι γλωσσολόγοι και οι
λογοθεραπευτές παρ’ όλα αυτά δηλώνουν ότι η ξενόγλωσση εκπαίδευση όχι μόνο δεν
δυσχεραίνει το παιδί αλλά το βοηθά να μαθαίνει και να μιλά την δεύτερη ξένη
γλώσσα καλύτερα, αναπτύσσοντας μεγάλη ευχέρεια χρήσης της κατά την πάροδο των
χρόνων, οπότε οι μετέπειτα σπουδές, δεν είναι δύσκολες σε συνδυασμό με τον
βασικό κύκλο εκμάθησης στο Ελληνικό σχολείο.Τα κέντρα εκμάθησης ξένων
γλωσσών, διατηρούν τμήματα για παιδιά μικρής ηλικίας και έχουν προσαρμόσει την
διδασκαλεία στα δεδομένα τους με διαδραστικά προγράμματα.

Ότι έχει να κάνει με τα Αγγλικά
παρέχετε μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και ειδικά ξενόγλωσσα προγράμματα για
παιδιά που εντάσσουν το παιχνίδι στην μάθηση για να είναι ευχάριστη στο παιδί
και ταυτόχρονα αποδοτική.Συνήθως γίνεται χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή, οπότε το παιδί εκτός από την ξένη γλώσσα, μαθαίνει
κάποιους πρώτους κανόνες χειρισμού του.

Παρόμοια προγράμματα εκμάθησης
για να καταλάβουν οι γονείς, είναι τα εξής:

Η επανάληψη αλλά και η σύνδεση
Αγγλικών λέξεων με εικόνες είναι βασικά χαρακτηριστικά της πρώιμης ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης.

Τα παιδάκια μπορούν να μαθαίνουν με άνεση μια δεύτερη
γλώσσα από το 5ο έτος της ηλικίας τους και μετά και εισάγονται στην
χρήση βιβλίων και ανάγνωσης σιγά σιγά. 
Τα
παρεχόμενα διαδραστικά προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών
και έχουν επικουρικό ρόλο στα πρώτα χρόνια για να δίδεται βάση και περισσότερος
χρόνος στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Η ύλη και οι ασκήσεις για το σπίτι
εισάγονται συνήθως μετά το 8
ο έτος της ηλικίας όπου τα παιδιά έχουν
πλήρως εξοικειωθεί με την γραφή και την ανάγνωση.0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας